Reljefs’2021, 12.kārta

Bākas Kalns, 15.09.2021

Karte: mērogs 1:10 000, augstumlīknes ik pēc 4m

Distanču garumi un pavēles:

V21, V18, V40, V454.9 km15 kpS-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-100-F
S21, S18, S40, S45, V16, V503.9 km13 kpS-31-32-33-34-35-36-37-38-39-41-43-44-100-F
S16, S50, V14, V55, V60, V21B3.6 km12 kpS-31-32-33-46-34-35-36-37-39-43-44-100-F
S14, S55, S21B, V653.3 km12 kpS-32-33-46-35-36-37-38-39-42-43-31-100-F
S60, S65, V70, V753.2 km11 kpS-31-32-33-34-35-36-39-42-43-44-100-F
S70, S752.6 km10 kpS-31-32-33-34-35-36-39-38-37-100-F
S12, V122.5 km9 kpS-32-46-35-47-38-42-44-37-100-F
S10, V101.7 km9 kpS-45-32-46-47-38-42-48-37-100-F
S8, V81.5 km7 kpS-45-46-47-38-48-37-100-F

LČ un Mežmalu stafetes.

Izbraukšana 7.08. 10:30 no stadiona. Visiem sportistiem apmaksāta dalība

Izbraukšana 8.08. 9:30 no stadiona. Stafešu 1.komandām apmaksāta dalība.

Lielie, vidējie : P.,O.,T.,C. 10.00 no Upes pr.
O,T. ar riteņiem. Obligātas aizsargķiveres.

Mazie – Pirmdien, Otrdien, Trešdien, Cetrurtdien 14.30 no klubiņa.

10.08. treniņi nenotiek.