KĀPA 2024

Kāpa 2024 laikā Daugavpilī iespēja dzīvot internātskolā gultās ar veļu. 23,50 EUR par abām naktīm. Pieteikšanās pie Naura vai Ivetas līdz 7.maijam.