Reljefs 2022, 11.kārta
Ogre-tramplīns, 31.08.2022.

Karte: mērogs 1:10 000, augstumlīknes ik pēc 4m

Distanču garumi un pavēles:

V21,V18,V40,V45                        4.6km        15kp S-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-100-F

S21,S18,S40,S45,V16,V50           4.0km        14kp S-35-37-38-39-40-41-42-43-44-36-32-31-33-100-F

S16,S50,V14,V55,V60,V21B        3.5km        13kp S-35-37-40-39-38-41-42-43-44-36-32-33-100-F

S14,S55,S21B,V65                      3.3km        13kp S-34-35-37-38-41-42-43-44-36-32-31-33-100-F

S60,S65,V70,V75                       2.9km        11kp S-35-37-38-41-42-43-44-36-32-33-100-F

S70,S75                                     2.2km        9kp   S-31-32-33-34-35-37-44-36-100-F

S12,V12,OPEN                           2.0km        11kp S-34-33-31-47-32-46-36-44-37-45-100-F

S10,V10                                      1.5km        8kp   S-45-36-37-44-46-47-32-100-F

S8,V8                                         1.2km        5kp   S-45-46-47-32-100-F

Starts un finišs vienā vietā. Nešķērsot aizliegtās teritorijas.

TRENIŅI VASARĀ

6.06. 15:00/16:00 no Upes pr. OBLIGĀTAIS treniņš. Tiks kārtoti kontrolnormatīvi stadionā.

7.06. 15:00 no Upes pr./ 16:00 mežā.

8.06. Reljefs Madliena. Izbraukšana 15:00 no Upes pr.

10.06. 15:00 no Upes pr./ 16:00 mežā.

11.06. LČ nakts-o Gaiziņkalns

12.06. Mežmalu Kauss Gaiziņkalns

13.06.;14.06.; 20.-22.06. treniņi 10:00 no Upes pr. – orientēšanās distances. Ar velosipēdiem, ķiverēm, pārģērbjamu apģērbu.

15.06. Reljefs Dubkalnu karjers.

27.06.-29.06. Treniņi Tomē. 9:19 vilciens Ogre-Ķegums, ar velosipēdiem uz apvidu – orientēšanās distances.

1.07.-3.07. Kāpa 3-dienas, Irbene (Ventspils)

Jūlijā treniņi individuāli pēc treniņplāna. Ieteicamie Ogrei tuvākie seriāli vasarā.

23.07. LČ garajā distancē, Cēsu novads

24.07.-31.07. O-ringen, Zviedrija (iepriekš pieteiktie)

Ar 1.08. atsākas treniņi P.,O.,T.,C. 10:00 no Upes pr. Grafiks tiks precizēts.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Sidorovu ģimenei “OK Ogre” audzēkni Kristeru un viņa tēvu Ivaru pavadot. Atvadīšanās no Ivara un Kristera Sidoroviem notiks 17.jūnijā plkst.12:00 Jumpravas kapos.