Skolu O-čempionāts

Turpinās Ogres novada skolu Orientēšanās čempionāts. Nu jau Ķeipene, Meņģele, Taurupe, Mazzozoli un Suntaži ir iepazinušies ar parkorientēšanos savu skolu apkārtnē.
Suntažu skaistajā pils parkā ciemojās Lauberes bērni. Suntažu v.sk. pārstāvēja 3.-9.klases.,kopā 102 audzēkņi.
Ar laiku mums veicas – kur braucam, tur saule pavada. Esam ļoti iedvesmoti . Gan bērnu dzīvā interese ,gan skolotāju siltā uzņemšana priecē mūsu darba grupas aktīvistus – Ivetu Holcmani, Kristīni Papiņu, Adu Vītoliņu, Dārtu Cielavu, Robertu Kalēju, Ivaru Ziemeli. Ivars ir  Suntažu kartes autors. Pārējās kartes tapa sadarbojoties biedrības “OK Ogre” zīmētājiem Edgaram Ustinovam, Valteram Reneslācim,Elzai Zacmanei, Vilnim Klāsonam un Andrim Kivleniekam senioram. Kartes drukā “Digitālā Pele” un PDF formātā tās nonāk arī skolās, ja nu nepieciešams vairāk par 30 gb. Bērni visur priecājas gan par iespēju izskrieties un atrast KP un uzreiz saņemt lapiņu ar rezultātu finišā, gan par skaistajiem, Edgara Sparāna veidotajiem diplomiem, gan par dāvātajām kartēm un kontrolpunktiem.
Turpinājumā apciemosim pārējās novada skolas. Apkopoti rezultāti būs mājas lapā www.okogre.lv.