Orientējies brīvā vidē

“Orientējies brīvā vidē”

Orientēšanās izvēles distancē

nolikums

Mērķis un uzdevumi.

Iesaistīt Ogres novada iedzīvotājus.

Iepazīstināt dalībniekus ar orientēšanās iespējām ar aplikācijas palīdzību.

Laiks un vieta.

2020. gada 23. augusts, Pārogre pie gājēju tilta, starts 12:00. Finišs līdz 14:00.

Karte

Mērogs 1:10 000, augstumlīknes- 4m.

Dalībnieki.

Dalībnieki startē pāros izvēles distancē.

–        MIX bērni – bērni vecumā no 5 g.vec. līdz 12 g.vec. ar vecāku vai pavadoni;

–        Bērni – bērni 11-12 g.vec.;

–        Jaunieši – jaunieši 13-15 g.vec.;

–        S – sieviete 16-59 g.vec.;

–        V – vīrieši 16-59 g.vec.;

–        MIX – jaukta komanda 16-59 g.vec.;

–        S Seniores – sievietes no 60 g.vec.;

–        V Seniori – vīrieši no 60 g.vec.;

–        MIX Seniori – jauktas komandas no 60 g.vec.

Katrs dalībnieks pats atbild par savu veselību, par bērniem līdz 18 gadu vecumam atbild vecāki. Katram dalībniekam jānodrošinās ar personīgiem aizsardzības līdzekļiem. Kontrollaiks 120 minūtes. Finišā būs ūdens.

Atzīmēšanās.

SIAC īre 1.00 EUR. (Nozaudēšanas gadījumā 70.-EUR.)

Dalības maksa.

Ogres novada iedzīvotāji bez maksas

Pieteikumi.

Dalībnieka pieteikums Online līdz 20.augustam  pl. 24:00 – Online pieteikšanās.

Būs iespēja pieteikties arī sacensību vietā līdz 11:30.

Organizatori, rekvizīti.

Biedrība OK Ogre, Ogre, Skolas iela 21, LV 5001

Reģ.nr. 40008065522

Sacensību organizatore Iveta Holcmane t.28374385, ivetaholc@inbox.lv