Ogres svētki

“Orientējies brīvā vidē”
Orientēšanās izvēles distancē
nolikums

Mērķis un uzdevumi

Iesaistīt Ogres novada iedzīvotājus.
Iepazīstināt dalībniekus ar orientēšanās iespējām ar aplikācijas palīdzību.

Laiks un vieta

2020. gada 22. augusts, Pārogre pie gājēju tilta, starts 13:00. Finišs līdz 14:00.

Karte

Mērogs 1:10 000, augstumlīknes- 4m.

Dalībnieki

Dalībnieki startē pāros izvēles distancē.
– MIX bērni – bērni vecumā no 5 g.vec. līdz 12 g.vec. ar vecāku vai pavadoni;
– Bērni – bērni 11-12 g.vec.;
– Jaunieši – jaunieši 13-15 g.vec.;
– S – sieviete 16-59 g.vec.;
– V – vīrieši 16-59 g.vec.;
– MIX – jaukta komanda 16-59 g.vec.;
– S Seniores – sievietes no 60 g.vec.;
– V Seniori – vīrieši no 60 g.vec.;
– MIX Seniori – jauktas komandas no 60 g.vec.

Katrs dalībnieks pats atbild par savu veselību, par bērniem līdz 18 gadu vecumam atbild vecāki. Katram dalībniekam jānodrošinās ar personīgiem aizsardzības līdzekļiem. Kontrollaiks 60 minūtes. Finišā būs ūdens.

Atzīmēšanās

SIAC īre 1.00 EUR. (Nozaudēšanas gadījumā 70.-EUR.)

Dalības maksa

Ogres novada iedzīvotāji bez maksas.
Viesiem: Pieaugušie 5.-EUR/dal., jaunieši 3.-EUR/dal .

Pieteikumi

Dalībnieka pieteikums Online līdz 20.augustam pl. 24:00
Būs iespēja pieteikties arī sacensību vietā līdz 12:30.

Organizatori, rekvizīti

Biedrība OK Ogre, Ogre, Skolas iela 21, LV 5001
Reģ.nr. 40008065522
Sacensību organizatore Iveta Holcmane t.28374385, ivetaholc@inbox.lv