Ogres novada skolu O čempionāts

Ogres novada pašvaldības
PROJEKTS “Radoši-Aktīvi-Darbīgi-Izglītojoši-Ogres novadam!”
Projekts Nr.2015-3

Ogres novada skolu

ORIENTĒŠANĀS  ČEMPIONĀTS

2015.

NOLIKUMS


MĒRĶIS UN  UZDEVUMI

Aicināt  Ogres novada skolas iesaistīties ORIENTĒŠANĀS sportā.
Apsveikt Ogres novada skolu čempionus 4.,6., 8.klašu grupās.
Iepazīt savu tuvāko apkārtni ar kartes palīdzību.

VIETA  UN  LAIKS

Ogres novada skolas pēc atsevišķi sastādīta grafika pie sporta skolotāja..

KALENDĀRS

3.septembris – Ķeipene
4.septembris – Ogres sākumskola
10.septembris – Meņģele, Taurupe, Mazozoli
17.septembris – Suntažu v.sk.,Laubere
24.septembris – Ogres 1.v.sk.
1.oktobris – Jaunogres v.sk.
8.oktobris – Ogres ģimnāzija
9.oktobris – Ogresgala pamatskola
15.oktobris – Madlienas v.sk.
16.oktobris – Krapes sākumskola

STARTA GRUPAS

Katru ceturtdienu  citā skolā pēc stundām. 13.00 3.-4.klases, 14.00  5..- 6.klases, 15.00  7.-8.klases. Komandā ne vairāk kā 3 dalībnieki.  Klase sadalās pa 3. Mazajās skolās piedalās visa skola. Par savu veselības stāvokli atbild dalībnieks, par jauniešiem līdz 18 gadu vecumam atbild vecāki.

STARTA KĀRTĪBA, DISTANCE

Kopējais starts katrai klasei atsevišķi. Pavēles distance – KP atzīmējas noteiktā secībā, kā savienots uz kartes. Rezultātus nolasa finišā katram dalībniekam, klases komandas laiks tiek noteikts pēc labākā komandas laika.  Par neatrastu KP  vai sajauktu KP secību + soda 3min. pieskaita  rezultātam

APBALVOŠANA

1.vietas ieguvēji visās grupās saņem diplomus, pārsteiguma balvas no OK Ogre un Ogres novada. Apbalvošana katrā skolā pēc visu grupu finiša.

PIETEIKUMI

Pieteikšanās 3.jūnijā Ogrē sporta skolotāju semināra laikā.

REZULTĀTI

SACENSĪBU ORGANIZATORI

Sacensības organizē Biedrība Orientēšanās klubs “Ogre” 

INFORMĀCIJA

Iveta Holcmane tālr. 28374385, e-pasts:ivetaholc@inbox.lv

Biedrība OK Ogre, Reģ.Nr.40008065522

Skolas ielā 21, Ogre, LV-5001