Ogres novada skolu O čempionāts 2016

Ogres novada pašvaldības
PROJEKTS “Radoši-Aktīvi-Darbīgi-Izglītojoši-Ogres novadam!”
Projekts Nr.RADI-2016-02            

Ogres novada skolu

ORIENTĒŠANĀS  ČEMPIONĀTS

2016.

NOLIKUMS

2.BIĻETENS

MĒRĶIS UN  UZDEVUMI
Aicināt Ogres novada skolas iesaistīties ORIENTĒŠANĀS sportā.
Apsveikt Ogres novada skolu čempionus 4.,6., 8.klašu grupās.
Iepazīt savu tuvāko apkārtni ar kartes palīdzību.


VIETA UN LAIKS
Ogres novada skolas pēc atsevišķi sastādīta grafika pie sporta skolotāja..


STARTA GRUPAS
Katru ceturtdienu citā skolā pēc stundām. 13.00 3.-4.klases, 14.00 5..-6.klases, 15.00 7.-8.klases. Komandā ne vairāk kā 3 dalībnieki. Klase sadalās pa 3. Mazajās skolās piedalās visa skola.
Par savu veselības stāvokli atbild dalībnieks, par jauniešiem līdz 18 gadu vecumam atbild vecāki.


STARTA KĀRTĪBA, DISTANCE
Kopējais starts katrai klasei atsevišķi. Pavēles distance – KP atzīmējas noteiktā secībā, kā savienots uz kartes. Ar elektronisko Sport Ident sistēmu.
Rezultātus nolasa finišā katram dalībniekam, klases komandas laiks tiek noteikts pēc labākā komandas laika. Par neatrastu KP vai sajauktu KP secību +  1min. pieskaita  rezultātam


APBALVOŠANA
1.vietas ieguvēji visās grupās saņem diplomus, skola saņem atzīmēšanās kompostierus un orientēšanās kartes no Biedrības “OK Ogre”. Apbalvošana katrā skolā pēc katras grupas finiša.


PIETEIKUMI
Pieteikšanās 1.jūnijā Ogrē sporta skolotāju semināra laikā.


SACENSĪBU ORGANIZATORI
Sacensības organizē Biedrība Orientēšanās klubs “Ogre”  


INFORMĀCIJA    
Projekta informācija: www.okogre.lv
Projekta vadība: Iveta Holcmane tālr. 28374385, e-pasts: ivetaholc@inbox.lv
Biedrība OK Ogre, Reģ.Nr.40008065522
Skolas ielā 21, Ogre, LV-5001