Lāčplēša kauss 2022

Nakts orientēšanās
nolikums

Mērķis un uzdevumi
Patriotiskā jaunatnes audzināšana.
Popularizēt nakts orientēšanos.
Iesaistīt Ogres novada iedzīvotājus.

Laiks un vieta
11.novembrī, līdz 20.00 ierašanās “Krasta laukumā”, Ogrē, Brīvības ielā 51.
Starts no 20.30. Nokļūšana

Starts

20:30 – V21, V45, S14, V12, S12

20:40 – S21, V50, V14, V60, S45, S50, S60

20:45 – Open

Karte
Mērogs 1:10 000, augstumlīknes- 4m.
Grupām S12, V12 un OPEN – kartes mērogs 1:7 500.

Atzīmēšanās
SIAC īre 1.50 EUR. (Nozaudēšanas gadījumā 70.-EUR.)

Dalībnieki
S21, V21, S45, V45, S50, V50, S60, V60, S14, V14, S12, V12, OPEN (SV12 distance interesentiem un ģimenēm).
Katrs dalībnieks pats atbild par savu veselību, par bērniem līdz 18 gadu vecumam atbild vecāki.
Katram dalībniekam līdz jāņem lukturis ar degšanas ilgumu 2 stundas.
Kontrollaiks 90 minūtes. Finišā būs tēja.

Distanču parametri

V21 – 7,0 km 23KP S21, V45 – 6,0 km 19KP S45, V50 – 5,5 km 17KP S50, V60 – 5,0 km, 17KP S60, S14, V14 – 3,8km, 12KP S12, V12, Open – 2,2km, 9KP

Dalības maksa
Pieaugušie 5.-EUR, jaunieši 3.-EUR.

Pieteikumi
Dalībnieka pieteikums Online līdz 7. novembrim pl. 23:59 – Online pieteikšanās

Organizatori, rekvizīti
Biedrība OK Ogre, Ogre, Skolas iela 21, LV 5001
Reģ.nr. 40008065522
Sacensību organizatore Iveta Holcmane t.28374385, ivetaholc@inbox.lv