Daugavas kauss 2024

Latvijas Stafešu kausa posms
OGRES NOVADA ORIENTĒŠANĀS STAFETES
NOLIKUMS

MĒRĶIS

Ieinteresēt sportistus doties uz Ogres novada pasākumiem.
Iesaistīt Latvijas iedzīvotājus orientēšanās sporta aktivitātēs.
Piedalīties „Latvijas Stafešu kausā” ar Ogres posma stafetēm.

VIETA UN LAIKS

Ogres novads, Ķeipene, 2024.gada 1.maijā.
10:30 – 11:30 reģistrācija;
11:45 stafetes maiņas demonstrācija;
12:00 starts;
No 14:30 apbalvošana.

Sacensību centra atrašanās vieta (marķējums no autoceļa P32 Ķeipenē) – links

STARTA GRUPAS, DALĪBNIEKI

S12, S14, S16, S18, S21, S120, S145, S170, S195, S220
V12, V14, V16, V18, V21, V120, V145, V170, V195, V220

Komandā 3 dalībnieki.

Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku uzturēšanos sacensību vietā sedz komandējošā organizācija. Par savu veselības stāvokli atbild dalībnieks, par jauniešiem līdz 18 gadu vecumam atbild vecāki vai komandējošā organizācija. Novērtējiet savu veselības stāvokli objektīvi, pirms dodaties distancē. Kontrollaiks 4 stundas.

DISTANČU PARAMETRI

GrupakmkpGrupakmkp
S214,915V215,817
S1204,113V1204,914
S1453,712V1454,614
S1703,512V1703,813
S1952,811V1953,012
S2202,39V2202,410
S184,414V185,015
S163,511V164,012
S142,39V142,59
S121,89V121,99
Pēc skatītāju kp visām grupām 0,4-0,6 km.

KARTE
Ķeipene. Mērogs 1:10 000, augstumlīknes ik pēc 2,5m.
Grupām S,V12, S,V170, S,V195, S,V220 kartes mērogs 1:7500.
Karte sagatavota 2024.gadā.
Autors: Andris Kivlenieks.

APVIDUS

APBALVOŠANA
1.-3.vietu ieguvēji visās grupās saņem balvas.
Apbalvošana starta – finiša rajonā pēc visu grupu finiša.

PIETEIKUMI
Pieteikšanās Online formātā līdz 25.aprīlim plkst.23:59.
Vārdiskie labojumi līdz 28.aprīlim plkst. 23:59.
Pieteikšanās – https://lof.lv/pieteikumi/?act=mans&id=2024050124

SACENSĪBU ORGANIZATORI
Sacensības organizē Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar orientēšanās klubu „Ogre” un Latvijas Orientēšanās federāciju. Izdevumus, kuri saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Ogres novada pašvaldība un OK Ogre saskaņā ar sacensību tāmi.
Sacensību inspektors – Ojārs Millers.

DALĪBAS MAKSA
Jauniešiem, S un V195,220 grupām eiro 21.- par komandu, pieaugušajiem eiro 36.- par komandu, pārskaitot uz biedrības OK Ogre bankas kontu līdz 30.04.2023. plkst. 12:00 (rēķinus pieprasot laicīgi, piesakot komandu):
Biedrība „Orientēšanās klubs „Ogre””
Reģ. Nr.: 40008065522
AS Swedbank, HABALV22, LV70HABA0551002532203.
SIAC kartes īre eiro. 2,00. O-nodoklis iekļauts dalības maksā par katru dalībnieku.

INFORMĀCIJA
www.okogre.lv e-pasts: ivetaholc@inbox.lv