Daugavas kauss 2023

Latvijas Stafešu kausa posms
OGRES NOVADA ORIENTĒŠANĀS STAFETES
Nolikums

MĒRĶIS

Ieinteresēt sportistus doties uz Ogres novada pasākumiem.
Iesaistīt Latvijas iedzīvotājus orientēšanās sporta aktivitātēs.
Piedalīties „Latvijas Stafešu kausā” ar Ogres posma stafetēm.

VIETA UN LAIKS

Tome, 2023. gada 4. maijā pl. 12.00

AIZLIEGTĀ TERITORIJA

Aizliegtā teritorija
Karte (2016.g.) – https://lof.lv/uploads/kartes/2016/1111.jpg

STARTA GRUPAS, DALĪBNIEKI

S12, S14, S16, S18, S21, S120, S145, S170, S195, S220
V12, V14, V16, V18, V21, V120, V145, V170, V195, V220

Komandā 3 dalībnieki.
Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku uzturēšanos sacensību vietā sedz komandējošā organizācija. Par savu veselības stāvokli atbild dalībnieks, par jauniešiem līdz 18 gadu vecumam atbild vecāki vai komandējošā organizācija.

APBALVOŠANA

1.-3.vietu ieguvēji S21 un V21 grupās saņem kausus. Citās grupās 1.v. saņem kausus, 2.,3.v. ieguvēji saņem balvas. Apbalvošana – starta – finiša rajonā pēc visu grupu finiša.

PIETEIKUMI

Pieteikšanās Online formātā līdz 29. aprīlim plkst.23:59.

SACENSĪBU ORGANIZATORI

Sacensības organizē Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar orientēšanās klubu „Ogre” un Latvijas Orientēšanās federāciju. Izdevumus, kuri saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Ogres novada pašvaldība un OK Ogre saskaņā ar sacensību tāmi.

DALĪBAS MAKSA

Jauniešiem, S un V195, 220 grupām eiro 21.- par komandu, pieaugušajiem eiro 36.- par komandu, pārskaitot uz biedrības OK Ogre bankas kontu līdz 3.05.2023. plkst. 12:00 (rēķinus pieprasot laicīgi, piesakot komandu) :
AS Swedbank, HABALV22, LV70HABA0551002532203.
SIAC kartes īre eiro. 2,00. O-nodoklis iekļauts dalības maksā par katru dalībnieku.

INFORMĀCIJA

www.okogre.lv
E-pasts: ivetaholc@inbox.lv
Tālr. 29176845