Daugavas kauss 2022

Latvijas Stafešu kausa posms
OGRES NOVADA ORIENTĒŠANĀS STAFETES
3. biļetens

MĒRĶIS

Ieinteresēt sportistus doties uz Ogres novada pasākumiem.
Iesaistīt Latvijas iedzīvotājus orientēšanās sporta aktivitātēs.
Piedalīties „Latvijas Stafešu kausā” ar Ogres posma stafetēm.

VIETA UN LAIKS

Ogres novads, Birzgales pagasts, Priežukalns, 2022.gada 4.maijs.
10:30 – 11:30 reģistrācija;
11:45 stafetes maiņas demonstrācija;
12:00 starts;
No 14:30 apbalvošana.

Sacensību centra atrašanās vieta – links

STARTA GRUPAS, DALĪBNIEKI

S12, S14, S16, S18, S21, S120, S145, S170, S195, S220
V12, V14, V16, V18, V21, V120, V145, V170, V195, V220

Komandā 3 dalībnieki.
Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku uzturēšanos sacensību vietā, sedz komandējošā organizācija. Par savu veselības stāvokli atbild dalībnieks, par jauniešiem līdz 18 gadu vecumam atbild vecāki vai komandējošā organizācija.

DISTANČU PARAMETRI

No skatītāju KP līdz finišam 0,5 – 0,8 km.
Farsts visu grupu distancēs līdz skatītāju KP.

KARTE

LOF-1390-2021 Priežukalns. Mērogs 1:10 000, augstumlīknes ik pēc 2,5m.
Karte sagatavota 2021.gadā Atsvaidzināta un papildināta 2022.gadā.
Autors: Andris Kivlenieks.

APVIDUS

APBALVOŠANA

1.-3.vietu ieguvēji visās grupās saņem balvas.
Apbalvošana starta – finiša rajonā pēc visu grupu finiša.

PIETEIKUMI

Pieteikšanās Online formātā līdz 27.aprīlim plkst. 23:59.
Vārdiskie labojumi līdz 1.maijam plkst. 23:59.
Pieteikšanās links.

SACENSĪBU ORGANIZATORI

Sacensības organizē Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar orientēšanās klubu „Ogre” un Latvijas Orientēšanās federāciju. Izdevumus, kuri saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Ogres novada pašvaldība un OK Ogre saskaņā ar sacensību tāmi.

DALĪBAS MAKSA

Lūgums dalības maksas pārskaitīt uz orientēšanās kluba “Ogre” kontu līdz 1. maijam, lai neveidotos rindas sacensību centrā. Saņemot numurus sacensību centrā jāuzrāda maksājuma uzdevums. Ja nepieciešams izrakstīt rēķinus, rakstīt uz ivetaholc@inbox.lv.

Jauniešu (SV12-SV18) un veterānu grupām (SV195, SV220) eiro 15.- par komandu, pieaugušajiem eiro 30.- par komandu,pārskaitot uz biedrības OK Ogre bankas kontu: AS Swedbank, HABALV22, LV70HABA0551002532203. SIAC kartes īre eiro. 2,00. O-nodoklis iekļauts dalības maksā par katru dalībnieku.

INFORMĀCIJA

www.okogre.lv
e-pasts: ivetaholc@inbox.lv