Daugavas kauss 2021

Latvijas Stafešu kausa posms
OGRES NOVADA ORIENTĒŠANĀS STAFETES
3. biļetens

4. biļetes (papildinformācija)

SVARĪGI! Sacensības norisinās zaļajā jeb drošajā režīmā.

MĒRĶIS

Ieinteresēt sportistus doties uz Ogres novada pasākumiem.
Iesaistīt Latvijas iedzīvotājus orientēšanās sporta aktivitātēs.
Piedalīties „Latvijas Stafešu kausā” ar Ogres posma stafetēm.

VIETA UN LAIKS

Ogres novads, Birzgales pagasts, Priežukalns, 2021.gada 17.oktobris.
10:30 – 11:30  reģistrācija;
11:45               stafetes maiņas demonstrācija;
12:00               starts;
No 14:30         apbalvošana.

Sacensību centra atrašanās vietalinks
Sacensību centra shēma

STARTA GRUPAS UN DALĪBNIEKI

Komandā 3 dalībnieki.

Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku uzturēšanos sacensību vietā, sedz komandējošā organizācija. Par savu veselības stāvokli atbild dalībnieks, par jauniešiem līdz 18 gadu vecumam atbild vecāki vai komandējošā organizācija.

DISTANČU PARAMETRI

No skatītāju KP līdz finišam 0,7 – 1,2km.
Farsts visu grupu distancēs līdz skatītāju KP.

KARTE

LOF-1390-2021 Priežukalns. Mērogs 1:10 000, augstumlīknes ik pēc 2,5m.
Karte sagatavota 2021.gadā. Autors: Andris Kivlenieks.

APVIDUS      

APBALVOŠANA

1.-3.vietu ieguvēji visās grupās saņem balvas.
Apbalvošana starta – finiša rajonā pēc visu grupu finiša.

PIETEIKUMI

Pieteikšanās Online formātā līdz 13.oktobrim plkst. 23:59.
Vārdiskie labojumi līdz 16.oktobrim plkst. 12:00.
Pieteikšanās links.

SACENSĪBU ORGANIZATORI

Sacensības organizē Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar orientēšanās klubu „Ogre” un Latvijas Orientēšanās federāciju. Izdevumus, kuri saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Ogres novada pašvaldība un OK Ogre saskaņā ar sacensību tāmi.

DALĪBAS MAKSA

Lūgums dalības maksas pārskaitīt uz orientēšanās kluba “Ogre” kontu līdz 16. oktobrim, lai neveidotos rindas sacensību centrā. Saņemot numurus sacensību centrā jāuzrāda maksājuma uzdevums.Ja nepieciešams izrakstīt rēķinus, rakstīt uz ivetaholc@inbox.lv.
Jauniešiem 15 EUR par komandu, pieaugušajiem 30 EUR par komandu, pārskaitot uz biedrības OK Ogre bankas kontu: 
AS Swedbank, HABALV22, LV70HABA0551002532203.
Siac kartes īre 2 EUR. O-nodoklis iekļauts dalības maksā par katru dalībnieku.

COVID INFORMĀCIJA

Sacensību centrā tiks pārbaudīti Covid 19 sertifikāti. Sacensības notiek saskaņā ar MK
rīkojuma nr. 720 punktu nr. 5.10. un MK noteikumiem nr. 662.
Sacensību centrā nedrīkst atrasties vairāk par 300 dalībniekiem.
Dalībnieki nedrīkst ierasties starta zonā ātrāk kā 30 minūtes pirms sava starta.
Dalībniekiem jāievēro distancēšanās un jālieto sejas maskas (laikā, kad neveic fiziskas
aktivitātes).
Atbildīgais par epidemioloģiskās drošības ievērošanu – Nauris Neimanis, t. 29176845.

INFORMĀCIJA             

www.okogre.lv                       e-pasts:ivetaholc@inbox.lv