Reljefs’2021, 15.kārta

Ikšķile, 6.10.2021 – No stāvlaukuma līdz startam 600 metri kājām
Karte: mērogs 1:10 000, augstumlīknes ik pēc 2,5m

Distanču garumi un pavēles: