Kurzemes Pavasaris, Treniņu laiki

12.06. izbraukšana 9.00 no stadiona.
13.06. izbraukšana 8.00 no stadiona.

Treniņi no 14.06:
Lielie, vidējie : P.,O.,T.,C. 10.00 no Upes pr.
O,T. ar riteņiem. Obligātas aizsargķiveres.
29.-31.06.treniņi Tomē.
Mazie: P.,O.,T.,C. 14.30 no Upes pr.