Ogres novada orientešanās sacensības Reljefs 2018

Nolikums

Organizators Biedrība Orientēšanās Klubs Ogre. 

Atbalsta Ogres novada pašvaldība, SIA Fazer

Mērķi un uzdevumi

  • Iesaistīt Ogres novada un tuvāko novadu iedzīvotājus fiziski aktīvās nodarbībās.
  • Radīt apstākļus regulārām sporta aktivitātēm.

Vieta un laiks

 Starts no 16.30-19.00, finišs slēgts 20.30

Posmi

Datums

Vieta

1.

4.aprīlis

Jaunogre

2.

11.aprīlis

Ogres Valsts ģimnāzija

3.

18.aprīlis

Ķegums

4.

25.aprīlis

Ikšķiles mežs

5.

2.maijs

Kalnāji

6.

9.maijs

Tomes zivju audzētava

7.

16.maijs

Tome

8.

23.maijs

Ogre, Lībieškalns

9.

30.maijs

Ogre, Krasta laukums

10.

6.jūnijs

Zilie kalni ezers


               Rudens - Katru trešdienu starts no 16.00-18.00

11.

5.septembris

Pārogre pie Līkā tilta

12.

12.septembris

Lībieškalns

13.

19.septembris

Ķegums

14.

26.septembris

Pārogre, Ķentes kalns

15.

3.oktobris

Ikšķile, mežs

16. 10.oktobris Jaunogre
17. 17.oktobris Turbas
 

Dalībnieki

Sacensībās var piedalīties ikviens interesents. Par veselības stāvokli atbild pats dalībnieks, par jauniešu veselību līdz 18 gadu vecumam atbild viņu vecāki.

Pavēles distance - Starta grupas

S,V 8

2010.un jaunāki, ar pavadoni

S,V 10

2009.-2008.

S,V 12

2007.-2006.

S,V 14

2005.-2004.

S,V 16

2003.-2002.

S,V 18

2001.-2000.

S,V 21, B 

2000. un vecāki

S,V 40

1978.-

S,V 50

1968.-

S,V 55

1963.-

S,V 60

1958.-

S,V 65

1953.-

S,V 70

1948.-

Kontrollaiks 90 min.

Kopvērtējumā vērtē visu posmu Pavēles distancē rezultātus pēc punktu summas
ATZĪMĒŠANĀS  ar elektronisko sistēmu Sport Ident. SI kartes īre EU 1.-

Dalības maksa

S,V 8 līdz S,V 18 -  EUR 2.00

S,V 60, 65, 70 -  EUR 2.00

S,V 21,B,C,35,40,45,50,55 – EUR 4.00

Organizācijas lūdzu sūtīt informāciju uz e-pastu: ivetaholc@inbox.lv


Rekvizīti:

Biedrība OK Ogre,

Reģ.Nr.40008065522

Skolas ielā 21, Ogre, LV-5001

SWEDBANKA

Kods: HABA LV 22

Konts: LV70HABA0551002532203

Apbalvošana

Katra posma uzvarētājs saņem minidiplomu. Kopvērtējuma 1.-3.vietu ieguvēji saņem RELJEFS’2018 kreklu. Katrs dalībnieks saņem sacensību kalendāru. Apbalvošana  notiks 17. oktobrī sacensību centrā.

Dalībnieku uzņemšana

Dalībnieku ierašanās un uzturēšanās izdevumi uz komandējošās organizācijas rēķina. Tiesnešu apmaksu sedz organizatori. Sacensību centrā telts mantām. Dzeramais ūdens un Fazer maize  Auklīte maziem bērniem jāņem līdz. Dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli. Par jauniešiem līdz 18 gadu vecumam atbild viņu vecāki.

Informācija

Rezultāti -  www.okogre.lv

Sacensību direktore:

 

Iveta Holcmane (mob.28374385,  ivetaholc@inbox.lv)