Ogres novada pašvaldības
PROJEKTS “Radoši-Aktīvi-Darbīgi-Izglītojoši-Ogres novadam!”

Ogres rogainings 2017

NOLIKUMS

 

MĒRĶIS UN UZDEVUMI

Aicināt Ogres novada iedzīvotājus iesaistīties ORIENTĒŠANĀS sportā.
Iepazīt savu pilsētu ar kartes palīdzību.
Aktīvi un pilnvērtīgi veselīgi pavadīt savu brīvo laiku.

VIETA UN LAIKS

Ogre, Ogres novads. 2017.gada 6. augusts, Brīvības ielā, Krasta laukumā starts pl. 10.00.

 

STARTA GRUPAS

MJ/WJ/XJ   jaunieši/jaunietes/jauktās komandas līdz 23  g.v.
MO/WO/XO vīrieši/sievietes/jauktās komandas  līdz 39 g. v.
MV/WV/XV    veterāni vīrieši/sievietes/jauktās komandas no 40  g.v.
MSV/WSV/XSV   superveterāni vīrieši/sievietes/jauktās komandas no 55 g.v.
MUV/WUV/XUV  vīrieši/sievietes/jauktās komandas no 65 g.v.

Ģimene( vismaz 2 paaudžu pārstāvji,kur vismaz viens ir līdz 14 gadu vecs) 
Tautas klasē 2 stundu distancē bez vecuma un dzimuma ierobežojuma - Ogres iedzīvotājiem bezmaksas starts. 

Par savu veselības stāvokli atbild dalībnieks, par jauniešiem līdz 18 gadu vecumam atbild vecāki.

DALĪBAS MAKSA

jaunieši un ultra veterāni - 5.-eiro, pārējie 10.- eiro par katru dalībnieku.
SPORTIdent kartes īre 1 EUR, apmaksa sacensību centrā. Reģistrācija no 9:00.

STARTA KĀRTĪBA, DISTANCE


2 un 4 stundu rogainings, pēc starptautiskajiem rogaininga noteikumiem. 
Kopējais starts. pl. 10.00. Kartes distanču plānošanai tiek izdalītas 9.30.
Starta un finiša vieta – Krasta laukums pretim Ogres luterāņu baznīcai.
Kartes mērogs 1:15 000, augstumlīknes ik pēc 4-5 metriem. Kontrolpunkta pirmais cipars norāda KP punktu vērtību (piemēram, KP 31 – 3 punkti). Kontrolpunktu vērtības no 3 līdz 5. Rezultātus nolasa finišā katram dalībniekam. Par katru pārsniegto laika limita minūti tiek atņemts 1 punkts. Ja komanda ierodas finišā vairāk nekā 30 minūtes pēc laika limita beigām, tās rezultāts netiek ieskaitīts.
Bīstamas vietas – upes, ezeri, šosejas, dzelzceļs.

Saskaņā ar rogaininga noteikumiem, vienas komandas dalībnieki distanci veic kopā. Ja atstarpe starp pirmā un pēdējā dalībnieka atzīmi kontrolpunktā ir lielāka nekā 60 sekundes, atzīme kontrolpunktā netiek ieskaitīta.

 

APBALVOŠANA

1.-3.vietas ieguvēji visās grupās saņem diplomus un pārsteiguma balvas.

PIETEIKUMI

Online pieteikšanās līdz 3. augusta pl. 23:59, norādot SI un dalības maksa jāpārskaita līdz 3.augustam uz kluba kontu.

SACENSĪBU ORGANIZATORI

Sacensības organizē Biedrība Orientēšanās klubs “Ogre”

INFORMĀCIJA

Iveta Holcmane tālr. 28374385, e-pasts:ivetaholc@inbox.lv
Biedrība OK Ogre, Reģ.Nr.40008065522
Skolas ielā 21, Ogre, LV-5001

KLUBA REKVIZĪTI

Biedrība "Orientēšanās klubs Ogre"
Reģ.Nr. 40008065522
Ogres rajons, Ogres novads, Ogre, Skolas iela 21, LV-5001
Konts: LV70HABA0551002532203 (Swedbank, AS)